Decolmatarea

Prima faza de punere în productie pentru puturile la care stratul acvifer a fost traversat cu noroi de foraj este decolmatarea. La puturile pentru apa, la care stratul acvifer nu a fost traversat cu fluid de foraj, nu este nevoie de aceasta faza, deoarece apa din strat, la intrarea în gaura de put, nu întâlneste rezistenta produsa de colmatare.