Punerea in productie a putului forat

Desfasurarea operatiunilor pentru punerea în productie a putului forat, sunt cuprinse în cele trei faze (decolmatare, deznisipare, pompare experimentala si testare).