Deznisiparea

Dupa terminarea decolmatarii urmeaza a doua faza de punere în productie a unui put forat pentru apa si anume Deznisiparea. Prin deznisipare se întelege pomparea în care particulele mici de nisip sunt extrase si eliminate din stratul de apa, iar particulele mai mari ramân în jurul filtrului, formând un filtru natural.

La pomparile urmatoare, de testare, de exploatare sau experimentale, filtrul natural protejeaza filtrul introdus în put, împotriva înfundarii. Pomparea în timpul deznisiparii se face intens, debitul de apa extras din put fiind mai mare decât debitul maxim viitor, de exploatare sau pompare experimentala, cu aproximativ 25%.

Durata necesara de pompare depinde de structura stratului acvifer. În lipsa unui strat impermeabil deasupra stratului acvifer, sau în cazul unui învelis slab, o extragere prea mare a particulelor de roca poate provoca deplasarea rocilor de-a lungul putului, facând inactiva o parte din suprafata filtrului.